Click picture to enter site

© Eloi Biosca 

En aquesta web es mostra l'obra artística d'Eloi Biosca centrada en el nu masculí. La legislació espanyola qualifica el seu contingut com a exclusiu per a majors d'edat. Si ets menor no tens autorització per entrar-hi. 

In this web is showed the artistic work of Eloi Biosca centered in male nude.  Spanish law describes its content as exclusively for adults. If you are a minor you don't have permission to enter.

www.nus.cat