© Eloi Biosca - www.nus.cat

En aquesta web mostro la meva obra artística. Malauradament i incomprensible, la legislació espanyola qualifica el seu contingut com a exclusiu per a majors d'edat. Si ets menor no tens autorització per entrar-hi. 

In this web I show all my artistic work. Unfortunately and incomprehensibly, Spanish law describes its content as exclusively for adults. If you are a minor you don't have permission to enter.